budynek Komisji Europejskiej

Aby złagodzić skutki finansowe wynikające z panującej pandemii Komisja Europejska przyjęła plan działań stanowiący „kompleksową reakcję gospodarczą” na pandemię koronawirusa tworząc tzw. inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa – o budżecie 37 mld euro, która ma zapewnić płynność małym przedsiębiorstwom i sektorowi opieki zdrowotnej.

Środki z SURE mają trafić do 15 państw członkowskich Wspólnoty. Najwięcej przypadnie Włochom – 27,4 mld euro, Hiszpanii – 21,3 mld euro oraz Polsce– 11,2 mld euro. W dalszej kolejności znajdują się Belgia – 7,8 mld euro, Rumunia – 4 mld euro i Grecja – 2,7 mld euro.

Co to jest SURE?

Komisja podjęła nową inicjatywę o nazwie SURE – wsparcie w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną. Działanie to ma z założenia pomóc zachować miejsca pracy i wesprzeć rodziny. Komisja zaproponowała też przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na działania w zakresie walki z kosekwencjami koronawirusa. Wsparcie otrzymają również rolnicy i rybacy, a także osoby najbardziej potrzebująceInicjatywa „Solidarność UE na rzecz zdrowia” o wartości 3 mld euro na potrzeby systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich.

Aby wspomóc branżę turystyczną 13 maja w 2020r. Komisja zaproponowała szereg środków pomocowych dla placówek turystycznych. Przewidziano konkretne wsparcie dla firm z tej branży. Środki te obejmują:

Wspieranie płynności finansowej przedsiębiorstw turystycznych:

  • systemy gwarancji bonów i inne systemy wsparcia płynności, aby pomóc przedsiębiorstwom i zagwarantować konsumentom zwrot gotówki za podróże odwołane w czasie pandemii.
  • Komisja udostępniła z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego środki o wartości do 8 mld euro w formie finansowania dla 100 tys. małych przedsiębiorstw z sektora turystycznego, dotkniętych kryzysem.

Program SURE na na celu także pomoc państwom członkowskim pokryć koszty zmniejszonego wymiaru czasu pracy w przedsiębiorstwach, w celu umożliwienia firmom zachowanie miejsc pracy. Środki finansowe mają również wspomóc partnerstwa między służbami zatrudnienia, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami, aby umożliwić przekwalifikowanie pracowników.

SURE w walce z bezrobociem

Program SURE obejmuje również tanie pożyczki na sfinansowanie krajowych systemów utrzymania zatrudnienia w okresie przestojów. Pieniądze na realizację inicjatywy są pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancje ze strony wszystkich państw członkowskich. Ten program to jeden z trzech elementów ratunkowego planu gospodarczego o wartości 540 miliardów euro.

Więcej informacji o podobnej tematyce znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *