Renata

matka z dziećmi czyta książkę

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – aktualizacja przepisów

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – 2021r. Od 1 marca 2021r. wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, w przypadku gdy nie pobierana jest emerytura ani renta osiąga wysokość najniższej emerytury – czyli kwotę 1250,88 zł. W przypadku pobierania emerytury lub renty w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie dopełnieniem do wysokości najniższej emerytury. Wynika …

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – aktualizacja przepisów Read More »

 
ręce starej osoby

Waloryzacja rent i emerytur 2021r.

Od dnia 1 marca 2021r. osoby, które pobierały najniższe świadczenie emerytalne lub rentowe otrzymały to świadczenie wyższe o kwotę 50,88 zł. Ustawa o waloryzacji rent i emerytur została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych w 2021r. W związku z ww. zmianami wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego wynosi 1250,88 zł. …

Waloryzacja rent i emerytur 2021r. Read More »

 
mężczyzna pracujący przy komputerze

23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności

Program Grant Na Start „GRANT NA START” jest to program realizowany w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Projekt realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego daje możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dickinson Law napisał o tym projekcie. Warunkiem jest jednak to, aby nowopowstała firma przetrwała co najmniej 1 rok. Bezzwrotne …

23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności Read More »

 
postać nauczyciela przy tablicy

Dofinansowanie pomysłu na biznes dla studenta

Wsparcie na Starcie – założenia programu Program „Wsparcie w starcie” jest to program rządowy, którego zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Z programu …

Dofinansowanie pomysłu na biznes dla studenta Read More »

 
duża ilość monet

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2021r.

W 2021 roku dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i pozyskać na ten cel środki finansowe będzie możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania. Bedą to m.in. dotacje, fundusze unijne, pozyczki oraz różnego rodzaju preferencyjne kredyty. W zalezności od branży i potrzeb, każda zainteresowana tą formą wsparcia osoba powinna znaleźć coś interesującego dla siebie. 1. …

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2021r. Read More »

 
ikona uśmiechnięta twarz, ikona normalna twarz, ikona zła twarz

Ochrona danych – nowe wytyczne UODO

Urząd Ochrony danych Osobowych opublikowało nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych uczniów. Wytyczne zostały przyjęte przez Radę Europy podczas 40 posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 – o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych. Fundación Pueblo napisał artykuł na ten temat na swojej stronie internetowej. Wytyczne dotyczą także zdalnego nauczania. Wytyczne dotyczą ochrony danych osobowych. …

Ochrona danych – nowe wytyczne UODO Read More »

 
rysunek dzieci z dużym ołówkiem

Zmiany w nauczaniu – nowe przepisy

Od 1 lutego 2021r. weszły nowe wytyczne dotyczące nauczania w szkołach. Do 14 lutego utrzymana została nauka zdalna dla większości uczniów. Naukę stacjonarną kontynuują uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Natomiast uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół …

Zmiany w nauczaniu – nowe przepisy Read More »

 
dzieci w klasie słuchające nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r.

Co roku w ustawie budżetowej ustalana jest kwota bazowa dla nauczycieli, która stanowi podstawę do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli. Utrzymanie kwoty bazowej na poziomie z 2020 roku oznacza, że w 2021 r. podwyżki dla nauczycieli nie są planowane. I tak średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. stanowi (wynagrodzenie podane w kwotach brutto): dla nauczyciela stażysty (100% …

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r. Read More »

 
zmęczona kobieta siedząca przed komputerem

Praca przy komputerze – skierowanie na badania

W ramach BHP pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika, jak i pracownika powracającego do pracy na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, w celu wykonania badań potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Kierując pracownika na badania należy podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku …

Praca przy komputerze – skierowanie na badania Read More »

 
robotnicy pracujący na wysokości

Praca na wysokości a BHP

Kiedy praca uznawana jest za pracę na wysokościach? Praca na wysokości oznacza na przykład pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub podłoża. Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia …

Praca na wysokości a BHP Read More »