Renata

mężczyzna pracujący przy komputerze

23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności

Program Grant Na Start „GRANT NA START” jest to program realizowany w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Projekt realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego daje możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Warunkiem jest jednak to, aby nowopowstała firma przetrwała co najmniej 1 rok. Bezzwrotne wsparcie przyznawane przez ŁARR wynosi 23 …

23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności Read More »

postać nauczyciela przy tablicy

Dofinansowanie pomysłu na biznes dla studenta

Wsparcie na Starcie – założenia programu Program „Wsparcie w starcie” jest to program rządowy, którego zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. Z programu …

Dofinansowanie pomysłu na biznes dla studenta Read More »

duża ilość monet

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2021r.

W 2021 roku dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i pozyskać na ten cel środki finansowe będzie możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania. Bedą to m.in. dotacje, fundusze unijne, pozyczki oraz różnego rodzaju preferencyjne kredyty. W zalezności od branży i potrzeb, każda zainteresowana tą formą wsparcia osoba powinna znaleźć coś interesującego dla siebie. 1. …

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2021r. Read More »

ikona uśmiechnięta twarz, ikona normalna twarz, ikona zła twarz

Ochrona danych – nowe wytyczne UODO

Urząd Ochrony danych Osobowych opublikowało nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych uczniów. Wytyczne zostały przyjęte przez Radę Europy podczas 40 posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 – o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych. Wytyczne dotyczą także zdalnego nauczania. Wytyczne dotyczą ochrony danych osobowych. skierowane są m.in. do placówek edukacyjnych, ich organów założycielskich oraz administratorów …

Ochrona danych – nowe wytyczne UODO Read More »

rysunek dzieci z dużym ołówkiem

Zmiany w nauczaniu – nowe przepisy

Od 1 lutego 2021r. weszły nowe wytyczne dotyczące nauczania w szkołach. Do 14 lutego utrzymana została nauka zdalna dla większości uczniów. Naukę stacjonarną kontynuują uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Natomiast uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół …

Zmiany w nauczaniu – nowe przepisy Read More »

dzieci w klasie słuchające nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r.

Co roku w ustawie budżetowej ustalana jest kwota bazowa dla nauczycieli, która stanowi podstawę do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli. Utrzymanie kwoty bazowej na poziomie z 2020 roku oznacza, że w 2021 r. podwyżki dla nauczycieli nie są planowane. I tak średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. stanowi (wynagrodzenie podane w kwotach brutto): dla nauczyciela stażysty (100% …

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r. Read More »

zmęczona kobieta siedząca przed komputerem

Praca przy komputerze – skierowanie na badania

W ramach BHP pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika, jak i pracownika powracającego do pracy na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, w celu wykonania badań potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Kierując pracownika na badania należy podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku …

Praca przy komputerze – skierowanie na badania Read More »

robotnicy pracujący na wysokości

Praca na wysokości a BHP

Kiedy praca uznawana jest za pracę na wysokościach? Praca na wysokości oznacza na przykład pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub podłoża. Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia …

Praca na wysokości a BHP Read More »

but nadeptujący na długi wystający gwóźdź

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy pracy powoduje również obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, tzw. protokołu powypadkowego. Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? Aby wypadek mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, musi spełniać przesłanki określone w …

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP Read More »

kasa fiskalna z wydrukiem paragonu

Ulga na zakup kasy a zawieszenie działalności

Przedsiębiorca kupując kasę fiskalną ma możliwość uzyskania zwrotu części tego wydatku, ale tylko wtedy, gdy spełni odpowiednie warunki. Zakupioną kasę należy w tym wypadku używać na co dzień w działalności. Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, w przypadku, gdy w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:– zaprzestanie jej użytkowania,– nie dokona w …

Ulga na zakup kasy a zawieszenie działalności Read More »