Renata

but nadeptujący na długi wystający gwóźdź

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy pracy powoduje również obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, tzw. protokołu powypadkowego. Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? Aby wypadek mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, musi spełniać przesłanki określone w …

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP Read More »

 
kasa fiskalna z wydrukiem paragonu

Ulga na zakup kasy a zawieszenie działalności

Przedsiębiorca kupując kasę fiskalną ma możliwość uzyskania zwrotu części tego wydatku, ale tylko wtedy, gdy spełni odpowiednie warunki. Zakupioną kasę należy w tym wypadku używać na co dzień w działalności. Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, w przypadku, gdy w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:– zaprzestanie jej użytkowania,– nie dokona w …

Ulga na zakup kasy a zawieszenie działalności Read More »

 
kierowca kierujący samochód

Leasing samochodu

Przedsiębiorca chcący skorzystać z opcji leasingu samochodu, może wybrać jedną z dwu możliwych form: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Leasing operacyjny Samochód użytkowany w ramach leasingu operacyjnego nie może zostać zaliczony do środków trwałych przedsiębiorcy, więc nie podlega też amortyzacji. Właścicielem samochodu przez cały okres leasingu jest firma leasingowa i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu. Koszty …

Leasing samochodu Read More »

 
rolnik sprzedaje pomidory

Rolnik ryczałtowy a obowiązek dokumentowania sprzedaży

Ustawa VAT nakłada obowiązek dokumentowania sprzedaży na podatników. Jest jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest rolnik ryczałtowy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.Wobec rolnika ryczałtowego przewidziano kilka ograniczeń co …

Rolnik ryczałtowy a obowiązek dokumentowania sprzedaży Read More »

 
mężczyzna pracujący po godzinach przy komputerze

Limit pracy w nadgodzinach

Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z z art. 151 § 1 k. p., jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (…). W przypadku osoby zatrunionej w systemie 8 godzinnym, nadgodzina – będzie to …

Limit pracy w nadgodzinach Read More »

 
Kobieta pracująca przy kilku monitorach

26 dniowy urlop – kiedy?

Przepisy dotyczące urlopów zawarte są w Kodeksie pracy. Liczba dostępnych dni urlopowych jest uzależniona od stażu pracy pracownika i wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni urlopu. Kiedy przysługuje 26 dni? To, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje danemu pracownikowi zależy od tego, do jakiego wymiaru urlopu ma on prawo. Wymiar dostępnych dni urlopowych jest uzależniony od …

26 dniowy urlop – kiedy? Read More »

 
kobieta na stażu podpisuje umowę

Staż i jego korzyści

Staż oznacza nabycie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy. Kto może odbyć staż? Na staż kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne warunki. Są to m.in.:– osoby bezrobotne do 25 roku życia;– kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc …

Staż i jego korzyści Read More »

 
bardzo stary piec węglowy

Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste powietrze”

Od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków w ramach Programu “Czyste powietrze”, a do 23 lutego br. banki mogą do niego dołączyć. Wg. założeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), współpraca z sektorem bankowym ma ułatwić ubieganie się o wsparcie na wymianę starych pieców grzewczych i termomodernizację domów jednorodzinnych. …

Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste powietrze” Read More »

 
strzałka wskazująca wzrost, pieniądze

Wzrost PKB – prognoza

W 2020 roku większość światowych gospodarek wyhamowała z powodu pandemii koronawirusa. Największe załamanie było widoczne w II kwartale. Pod koniec roku wpływ na kondycję gospodarki światowej miały obostrzenia nakładane na kolejne sektory gospodarki. Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że poziom PKB w całej Unii Europejskiej wzrósł o 12,7 proc. kw/kw w strefie euro i o 12,1 …

Wzrost PKB – prognoza Read More »