Renata

monety i drewniany klocek na zielonym tle

Podatek od nieruchomości – zmiany

Do opłaty podatku od nieruchomości zobligowany jest: posiadacz samoistny (czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest) właściciel użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową) posiadacz mienia publicznego. W 2020 roku stawka maksymalna dla podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wynosiła 81 groszy za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Od …

Podatek od nieruchomości – zmiany Read More »

cukier biały, trzcinowy, kokosowy

Podatek cukrowy – obowiązek zapłaty dla kogo?

Podatek cukrowy – jest to tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy, obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku, który wpłynie na wzrost cen napojów słodzonych. Wprowadzenie tej opłaty ma zachęcić producentów do redukcji ilości substancji słodzących. Opłatę taką należy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Opłata cukrowa jest nakładana na napoje z dodatkiem: cukrów (monosacharydów, disacharydów środków …

Podatek cukrowy – obowiązek zapłaty dla kogo? Read More »

rysunek rąk z kalkulatorem i paragonem

Rozliczenie podatku po śmierci małżonka

Po śmierci współmałżonka osoba dokonująca rocznego rozliczenia podatku może skorzystać z ulgi przysługującej mu w takiej sytuacji. Można wybrać jedną z możliwości: wypełnić PIT indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Wspólne rozliczenie przysługuje również wtedy, gdy jeden z małżonków zmarł po zakończeniu roku podatkowego, ale przed rozliczeniem podatku. Rozliczenie – w jakiej formie? Rozliczenia ze zmarłym …

Rozliczenie podatku po śmierci małżonka Read More »

postacie starej kobiety i mężczyzny na dłoniach

Świadczenie przedemerytalne

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. – 1210,99 zł. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, nie przekracza jednak …

Świadczenie przedemerytalne Read More »

rysunek samochodu, domu i rodziny na tle trawy

Składki ZUS – 2021r.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla: osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących …

Składki ZUS – 2021r. Read More »

rodzina pod parasolem w deszczu

Mały ZUS plus 2021 – korzyści dla przedsiębiorcy

Już od początku 2021roku prawie 300 tys. przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca chcący skorzystać z opcji małego ZUSu plus i spełnia odpowiednie warunki, powinien zgłosić się do ulgi do 1 lutego 2021r. Kto może skorzystać? Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorców, których …

Mały ZUS plus 2021 – korzyści dla przedsiębiorcy Read More »

dłonie na klawiaturze laptopa

Cyfrowa rewolucja

Rozwój usług cyfrowych i sprzedaży internetowej jest następstwem pandemii COVID-19. Większość firm jako główny kanał sprzedaży stosuje już sprzedaż internetową. Rok 2020 dla biznesu okazał się rokiem pełnym wyzwań. COVID jawi się jako zjawisko negatywne, ale też jako impuls do zmian. Wielu przedsiębiorców musiało zastosować nowe możliwości, aby utrzymać się na rynku. COVID-19 z pewnością przyspieszył …

Cyfrowa rewolucja Read More »

złożony banknot 20 euro

Europejski Fundusz Pomocy – zakres pomocy dla Państw UE

Co obejmuje Program? W Unii europejskiej cyklicznie wprowadza się kolejne inicjatywy w celu zminimalizowania konsekwencji gospodarczych koronawirusa. Tworzą się nowe inicjatywy wspierające kolejne sektory gospodarki. Dodatkowo zainicjowano pomoc dla osób najbardziej dotkniętych pandemią – tzw. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zapewnia on takim osobom pomoc, która obejmuje m.in. dostawę żywności, ubrania i inne niezbędne przedmioty …

Europejski Fundusz Pomocy – zakres pomocy dla Państw UE Read More »

budynek Komisji Europejskiej

100 mld euro na pomoc finansową z programu SURE

Aby złagodzić skutki finansowe wynikające z panującej pandemii Komisja Europejska przyjęła plan działań stanowiący „kompleksową reakcję gospodarczą” na pandemię koronawirusa tworząc tzw. inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa – o budżecie 37 mld euro, która ma zapewnić płynność małym przedsiębiorstwom i sektorowi opieki zdrowotnej. Środki z SURE mają trafić do 15 państw członkowskich Wspólnoty. Najwięcej przypadnie Włochom – 27,4 mld euro, …

100 mld euro na pomoc finansową z programu SURE Read More »

rysunek kalkulatora i faktury

Faktura pro forma w księgowości

Co to jest faktura pro forma? Wystawienie faktury pro forma nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonane dostawy, wykonane usługi bądź otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi. Faktura pro forma zawiera elementy, które wymagane są dla faktury w świetle art. 106e ust. 1 ww. ustawy – w tym stawkę …

Faktura pro forma w księgowości Read More »