Renata

dłoń trzymająca kartkę i długopis

Faktoring – zasady działania

Faktoring – definicja Faktoring wg definicji, jest to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli odroczonych terminów płatności wobec swoich kontrahentów. Faktoring poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki zapewnia również pakiet …

Faktoring – zasady działania Read More »