Szukasz informacji na temat zmian w polskim prawie? Interesują Cię najnowsze przepisy prawne i opinie oraz to jak zmiany wpłyną na Twój biznes?  

                                            

   SKORZYSTAJ Z NASZEGO BLOGA

matka z dziećmi czyta książkę
Prawo

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – aktualizacja przepisów

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – 2021r. Od 1 marca 2021r. wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, w przypadku gdy nie pobierana jest emerytura ani renta osiąga wysokość …

 
Czytaj więcej →
ręce starej osoby
ZUS

Waloryzacja rent i emerytur 2021r.

Od dnia 1 marca 2021r. osoby, które pobierały najniższe świadczenie emerytalne lub rentowe otrzymały to świadczenie wyższe o kwotę 50,88 zł. Ustawa o waloryzacji rent …

 
Czytaj więcej →
mężczyzna pracujący przy komputerze
Dotacje

23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności

Program Grant Na Start „GRANT NA START” jest to program realizowany w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Projekt realizowany przez Łódzką Agencję …

 
Czytaj więcej →
postać nauczyciela przy tablicy
Dotacje

Dofinansowanie pomysłu na biznes dla studenta

Wsparcie na Starcie – założenia programu Program „Wsparcie w starcie” jest to program rządowy, którego zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej …

 
Czytaj więcej →
duża ilość monet
Dotacje

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2021r.

W 2021 roku dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i pozyskać na ten cel środki finansowe będzie możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania. Bedą …

 
Czytaj więcej →
ikona uśmiechnięta twarz, ikona normalna twarz, ikona zła twarz
Oświata

Ochrona danych – nowe wytyczne UODO

Urząd Ochrony danych Osobowych opublikowało nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych uczniów. Wytyczne zostały przyjęte przez Radę Europy podczas 40 posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 …

 
Czytaj więcej →
rysunek dzieci z dużym ołówkiem
Oświata

Zmiany w nauczaniu – nowe przepisy

Od 1 lutego 2021r. weszły nowe wytyczne dotyczące nauczania w szkołach. Do 14 lutego utrzymana została nauka zdalna dla większości uczniów. Naukę stacjonarną kontynuują uczniowie …

 
Czytaj więcej →
dzieci w klasie słuchające nauczyciela
Oświata

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r.

Co roku w ustawie budżetowej ustalana jest kwota bazowa dla nauczycieli, która stanowi podstawę do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli. Utrzymanie kwoty bazowej na poziomie z …

 
Czytaj więcej →
zmęczona kobieta siedząca przed komputerem
Bezpieczeństwo pracy

Praca przy komputerze – skierowanie na badania

W ramach BHP pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika, jak i pracownika powracającego do pracy na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, w celu wykonania badań …

 
Czytaj więcej →
robotnicy pracujący na wysokości
Bezpieczeństwo pracy

Praca na wysokości a BHP

Kiedy praca uznawana jest za pracę na wysokościach? Praca na wysokości oznacza na przykład pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, …

 
Czytaj więcej →
but nadeptujący na długi wystający gwóźdź
Bezpieczeństwo pracy

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy pracy powoduje …

 
Czytaj więcej →
kasa fiskalna z wydrukiem paragonu
Księgowość

Ulga na zakup kasy a zawieszenie działalności

Przedsiębiorca kupując kasę fiskalną ma możliwość uzyskania zwrotu części tego wydatku, ale tylko wtedy, gdy spełni odpowiednie warunki. Zakupioną kasę należy w tym wypadku używać na …

 
Czytaj więcej →
kierowca kierujący samochód
Księgowość

Leasing samochodu

Przedsiębiorca chcący skorzystać z opcji leasingu samochodu, może wybrać jedną z dwu możliwych form: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Leasing operacyjny Samochód użytkowany w ramach …

 
Czytaj więcej →
rolnik sprzedaje pomidory
Księgowość

Rolnik ryczałtowy a obowiązek dokumentowania sprzedaży

Ustawa VAT nakłada obowiązek dokumentowania sprzedaży na podatników. Jest jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest rolnik ryczałtowy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt …

 
Czytaj więcej →
mężczyzna pracujący po godzinach przy komputerze
Praca

Limit pracy w nadgodzinach

Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z z art. 151 § 1 k. p., jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także …

 
Czytaj więcej →
Kobieta pracująca przy kilku monitorach
Praca

26 dniowy urlop – kiedy?

Przepisy dotyczące urlopów zawarte są w Kodeksie pracy. Liczba dostępnych dni urlopowych jest uzależniona od stażu pracy pracownika i wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni …

 
Czytaj więcej →
kobieta na stażu podpisuje umowę
Praca

Staż i jego korzyści

Staż oznacza nabycie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy. Kto może odbyć staż? Na staż kierowane są osoby …

 
Czytaj więcej →
bezrobotny mężczyzna pokazuje puste kieszenie
Gospodarka

Liczba bezrobotnych w UE wg EUROSTAT

Pod koniec grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych w UE wynosiła 16 milionów, z czego 13,671 mln zamieszkiwało państwa należące do strefy euro – tak wynika …

 
Czytaj więcej →
bardzo stary piec węglowy
Gospodarka

Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste powietrze”

Od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków w ramach Programu “Czyste powietrze”, a do 23 lutego br. banki mogą do niego …

 
Czytaj więcej →
strzałka wskazująca wzrost, pieniądze
Gospodarka

Wzrost PKB – prognoza

W 2020 roku większość światowych gospodarek wyhamowała z powodu pandemii koronawirusa. Największe załamanie było widoczne w II kwartale. Pod koniec roku wpływ na kondycję gospodarki światowej …

 
Czytaj więcej →
monety i drewniany klocek na zielonym tle
Prawo

Podatek od nieruchomości – zmiany

Do opłaty podatku od nieruchomości zobligowany jest: posiadacz samoistny (czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest) właściciel użytkownik wieczysty gruntów, które są …

 
Czytaj więcej →
cukier biały, trzcinowy, kokosowy
Prawo

Podatek cukrowy – obowiązek zapłaty dla kogo?

Podatek cukrowy – jest to tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy, obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku, który wpłynie na wzrost cen napojów słodzonych. Wprowadzenie …

 
Czytaj więcej →
rysunek rąk z kalkulatorem i paragonem
Prawo

Rozliczenie podatku po śmierci małżonka

Po śmierci współmałżonka osoba dokonująca rocznego rozliczenia podatku może skorzystać z ulgi przysługującej mu w takiej sytuacji. Można wybrać jedną z możliwości: wypełnić PIT indywidualnie …

 
Czytaj więcej →
postacie starej kobiety i mężczyzny na dłoniach
ZUS

Świadczenie przedemerytalne

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. – 1210,99 zł. Świadczenie …

 
Czytaj więcej →
rysunek samochodu, domu i rodziny na tle trawy
ZUS

Składki ZUS – 2021r.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla: osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów …

 
Czytaj więcej →
rodzina pod parasolem w deszczu
ZUS

Mały ZUS plus 2021 – korzyści dla przedsiębiorcy

Już od początku 2021roku prawie 300 tys. przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca chcący …

 
Czytaj więcej →
dłonie na klawiaturze laptopa
COVID 19

Cyfrowa rewolucja

Rozwój usług cyfrowych i sprzedaży internetowej jest następstwem pandemii COVID-19. Większość firm jako główny kanał sprzedaży stosuje już sprzedaż internetową. Rok 2020 dla biznesu okazał się …

 
Czytaj więcej →
złożony banknot 20 euro
COVID 19

Europejski Fundusz Pomocy – zakres pomocy dla Państw UE

Co obejmuje Program? W Unii europejskiej cyklicznie wprowadza się kolejne inicjatywy w celu zminimalizowania konsekwencji gospodarczych koronawirusa. Tworzą się nowe inicjatywy wspierające kolejne sektory gospodarki. …

 
Czytaj więcej →
budynek Komisji Europejskiej
COVID 19

100 mld euro na pomoc finansową z programu SURE

Aby złagodzić skutki finansowe wynikające z panującej pandemii Komisja Europejska przyjęła plan działań stanowiący „kompleksową reakcję gospodarczą” na pandemię koronawirusa tworząc tzw. inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa …

 
Czytaj więcej →
rysunek kalkulatora i faktury
Finanse

Faktura pro forma w księgowości

Co to jest faktura pro forma? Wystawienie faktury pro forma nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonane dostawy, wykonane usługi bądź otrzymanie całości …

 
Czytaj więcej →
płynąca po rzece barka z towarem
Finanse

Import usług – kiedy występuje

Import usług – kiedy występuje? Z importem usług mamy do czynienia wtedy, gdy w związku ze świadczeniem usług, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest …

 
Czytaj więcej →
dłoń trzymająca kartkę i długopis
Finanse

Faktoring – zasady działania

Faktoring – definicja Faktoring wg definicji, jest to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów …

 
Czytaj więcej →

Dane kontaktowe

Fax (12) 311 46 64
 
Tel. (12) 352 32 70
 
email: bok@businessmanagement.pl

Konsulting Kraków - kontakt

Business Management  J. Mosiądz,            T. Oliwa, D. Rząsa  Spółka Jawna,            Al. 29 Listopada 130/208                          31-406 Kraków

NIP: 678-25-48-091                                REGON: 351385301                                      KRS: 0000254412