Bezpieczeństwo pracy

zmęczona kobieta siedząca przed komputerem

Praca przy komputerze – skierowanie na badania

W ramach BHP pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika, jak i pracownika powracającego do pracy na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, w celu wykonania badań potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Kierując pracownika na badania należy podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku …

Praca przy komputerze – skierowanie na badania Read More »

 
robotnicy pracujący na wysokości

Praca na wysokości a BHP

Kiedy praca uznawana jest za pracę na wysokościach? Praca na wysokości oznacza na przykład pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub podłoża. Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia …

Praca na wysokości a BHP Read More »

 
but nadeptujący na długi wystający gwóźdź

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy pracy powoduje również obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, tzw. protokołu powypadkowego. Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? Aby wypadek mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, musi spełniać przesłanki określone w …

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP Read More »