Finanse

rysunek kalkulatora i faktury

Faktura pro forma w księgowości

Co to jest faktura pro forma? Wystawienie faktury pro forma nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonane dostawy, wykonane usługi bądź otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi. Faktura pro forma zawiera elementy, które wymagane są dla faktury w świetle art. 106e ust. 1 ww. ustawy – w tym stawkę …

Faktura pro forma w księgowości Read More »

 
dłoń trzymająca kartkę i długopis

Faktoring – zasady działania

Faktoring – definicja Faktoring wg definicji, jest to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli odroczonych terminów płatności wobec swoich kontrahentów. Faktoring poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki zapewnia również pakiet …

Faktoring – zasady działania Read More »