Praca

mężczyzna pracujący po godzinach przy komputerze

Limit pracy w nadgodzinach

Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z z art. 151 § 1 k. p., jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (…). W przypadku osoby zatrunionej w systemie 8 godzinnym, nadgodzina – będzie to …

Limit pracy w nadgodzinach Read More »

 
Kobieta pracująca przy kilku monitorach

26 dniowy urlop – kiedy?

Przepisy dotyczące urlopów zawarte są w Kodeksie pracy. Liczba dostępnych dni urlopowych jest uzależniona od stażu pracy pracownika i wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni urlopu. Kiedy przysługuje 26 dni? To, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje danemu pracownikowi zależy od tego, do jakiego wymiaru urlopu ma on prawo. Wymiar dostępnych dni urlopowych jest uzależniony od …

26 dniowy urlop – kiedy? Read More »

 
kobieta na stażu podpisuje umowę

Staż i jego korzyści

Staż oznacza nabycie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy. Kto może odbyć staż? Na staż kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne warunki. Są to m.in.:– osoby bezrobotne do 25 roku życia;– kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc …

Staż i jego korzyści Read More »