ZUS

matka z dziećmi czyta książkę

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – aktualizacja przepisów

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – 2021r. Od 1 marca 2021r. wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, w przypadku gdy nie pobierana jest emerytura ani renta osiąga wysokość najniższej emerytury – czyli kwotę 1250,88 zł. W przypadku pobierania emerytury lub renty w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie dopełnieniem do wysokości najniższej emerytury. Wynika …

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – aktualizacja przepisów Read More »

 
ręce starej osoby

Waloryzacja rent i emerytur 2021r.

Od dnia 1 marca 2021r. osoby, które pobierały najniższe świadczenie emerytalne lub rentowe otrzymały to świadczenie wyższe o kwotę 50,88 zł. Ustawa o waloryzacji rent i emerytur została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych w 2021r. W związku z ww. zmianami wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego wynosi 1250,88 zł. …

Waloryzacja rent i emerytur 2021r. Read More »

 
postacie starej kobiety i mężczyzny na dłoniach

Świadczenie przedemerytalne

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. – 1210,99 zł. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, nie przekracza jednak …

Świadczenie przedemerytalne Read More »

 
rysunek samochodu, domu i rodziny na tle trawy

Składki ZUS – 2021r.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla: osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących …

Składki ZUS – 2021r. Read More »

 
rodzina pod parasolem w deszczu

Mały ZUS plus 2021 – korzyści dla przedsiębiorcy

Już od początku 2021roku prawie 300 tys. przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca chcący skorzystać z opcji małego ZUSu plus i spełnia odpowiednie warunki, powinien zgłosić się do ulgi do 1 lutego 2021r. Kto może skorzystać? Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorców, których …

Mały ZUS plus 2021 – korzyści dla przedsiębiorcy Read More »