dłonie na klawiaturze laptopa

Rozwój usług cyfrowych i sprzedaży internetowej jest następstwem pandemii COVID-19. Większość firm jako główny kanał sprzedaży stosuje już sprzedaż internetową.

Rok 2020 dla biznesu okazał się rokiem pełnym wyzwań. COVID jawi się jako zjawisko negatywne, ale też jako impuls do zmian. Wielu przedsiębiorców musiało zastosować nowe możliwości, aby utrzymać się na rynku.

COVID-19 z pewnością przyspieszył cyfryzację firm. W okresie lockdownu polskie przedsiębiorstwa szybko digitalizowały swoje działania. Jak wskazuje badanie Intel i Polycom, co trzecia mała i średnia firma w ubiegłym roku deklarowała wysoki poziom zaawansowania w procesach cyfryzacji swojego biznesu, a kolejne 24 proc. było w fazie wdrażania założeń większego wdrożenia cyfryzacji.

Z pewnością obszar działania w chmurze będzie jednym z najważniejszych i coraz częściej stosowanych również w tym roku.

Wiele organizacji w okresie pandemii zdecydowało się na nowe systemy, procesy czy też zmiany w dotychczasowym prowadzeniu firmy, które umożliwiały im nieprzerwane działanie. Jednym z elementów digitalizacji jest paperless, czyli odchodzenie od dokumentów papierowych na rzecz ich elektronicznych odpowiedników. Coraz częściej też przedsiębiorstwa korzystają z outsourcingu usług, dodatkowo są podejmowane nowe działania związane z cyfryzacją państwa.

W 2021r. planowana jest również nowelizacja ustawy o informatyzacji, która ma zapewnić cyfryzację procedur i usług.

Wraz z pojawieniem się wszechobecnego przetwarzania danych i  dokumentów elektronicznych, rezygnacja z papieru wydaje się konieczna. Jest wiele powodów, dla których warto iść w kierunku uruchamiania projektów paperless, w celu zwiększenia poziomu dostępności informacji.

Oferując szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, technologia cyfrowa pomaga również zautomatyzować działania  oraz zmniejszyć zależność od dotychczasowych stosowanych. W roku 2020 praca zdalna stała się niemal standardem.

Kolejnym argumentem przemawiającym za cyfryzacją usług i elektronicznym obiegiem dokumentów jest fakt związany z kosztem obsługi i archiwizacji dokumentów papierowych. Wysokie wydatki jest też jednym z głównych argumentów do przejścia z tradycyjnego, papierowego modelu obiegu korespondencji na elektroniczny. Przejście procesu zmiany korespondencji papierowej w elektroniczną jest z pewnością szybsze i bardziej efektywne w biznesie.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *