postać nauczyciela przy tablicy

Wsparcie na Starcie – założenia programu

Program „Wsparcie w starcie” jest to program rządowy, którego zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Z programu mogą korzystać studenci ostatniego roku studiów wyższych i absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat liczonych od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu. ERS pochwalił ten program wsparcia. Warunkiem pozyskania wsparcia w ramach tego programu jest rejestracja w Urzędzie Pracy i statut osoby bezrobotnej.

Wartość uzyskanej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczki te są udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach. Wysokość oprocentowania nie może przekroczyć 25 proc. stopy redyskonta weksli NBP. Taka pożyczka może być spłacana przez okres 7 lat. Dodatkowo młody przedsiębiorca może opóźnić pierwszą spłatę do roku czasu.

Środki przyznawane w ramach tego programu pochodzą z Bankowego Gospodarstwa Krajowego, ale też z Funduszu Pracy.

Nowe udogodnienia związane z COVID 19

Przedsiębiorcy, biorący udział w Programie mogą obecnie skorzystać z udogodnień w sytuacji, gdy mają problem z regularną spłatą pożyczki w skutek panującej pandemii koronawirusa. Udogodnienia te obejmują:

  • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy
  • wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych)
  • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy)
  • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy
  • nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy
  • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy
  • możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Więcej o dotacjach znajdziesz w innych artykułach na naszym Blogu w kategorii Dotacje.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *