duża ilość monet

W 2021 roku dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i pozyskać na ten cel środki finansowe będzie możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania. Bedą to m.in. dotacje, fundusze unijne, pozyczki oraz różnego rodzaju preferencyjne kredyty. W zalezności od branży i potrzeb, każda zainteresowana tą formą wsparcia osoba powinna znaleźć coś interesującego dla siebie.

1. Bezwzrotne dotacje z Urzędu Pracy.

Urzędy pracy przyjmują wnioski o dotacje na założenie firmy. Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii i skierowany jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotnych. Wisdom napisał o tym temacie na swojej stronie. Aby starać się o dotację bezrobotny musi w lokalnym urzędzie pracy złożyć wniosek wraz z biznesplanem i wykazem na co chce przeznaczyć pozyskane środki.

2. Program „Pierwszy biznes”

Dla studentów i absolwentów skierowany jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Ta inicjatywa podobnie jak dotacje realizowana jest ze środków Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczej mogą w ramach tego programu pozyskać do 100 tys. zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki, którą muszą spłacić w ciągu 7 lat. Kwota ta ustalana jest jako pięciokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny.

3. Program dla start-upów z Polski Wschodniej

Osoby z pomysłem na biznes w branży IT mogą po spełnieniu kilku warunków wziąć udział w programie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Program realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest to kontynuacja programu Platform Startowych. Tylko uczestnicy inkubacji w jednej z platform mogą następnie ubiegać się o kolejne wsparcie finansowe na komercjalizację wyinkubowanego projektu. Młode firmy mogą otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Wniosek o wspracie należy złożyć w PARP. Konkurs przeznaczony jest do autorów tych projektów, które przeszły najpierw etap Platform Startowych.

4. Anioły biznesu

Anioły Biznesu są to osoby, które same odniosły sukces w biznesie, a teraz nadwyżki inwestują w młode firmy. Celem działania jest zainwestowanie w projekt, który się rozwinie i przyniesie wysoką stopę zwrotu. W zamian za wniesiony do nich kapitał stają się współwłaścicielami firm. W Polsce isnieje kilka sieci aniołów biznesu i jest ich pięć: Amber Invest, Lewiatan Business Angels, Polban, Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu oraz Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu.

5. Fundusze Venture Capital

Fundusze Venture Capital to dynamicznie rozwijająca się gałąź finansowania start-upów. Fundusze poszukują projektów, które po określonym czasie przyniosą zyski ze sprzedaży udziałów w danym projekcie. Działalność funduszy VC wiąże się z dużym ryzykiem, które związane jest z inwestowaniem w firmy na bardzo wczesnym etapie. Fundusze Venture Capital Inwestują w młody biznes określoną kwotę w zamian za określoną część udziałów. Oprócz pieniędzy fundusze dają twórcom start-upów dostęp do know-how, kontaktów oraz dzielą się swoim biznesowym doświadczeniem. 

Inne zagadnienia o tej tematyce znajdziesz na stronie Serwisu dla przedsiębiorców lub na naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *