złożony banknot 20 euro

Co obejmuje Program?

W Unii europejskiej cyklicznie wprowadza się kolejne inicjatywy w celu zminimalizowania konsekwencji gospodarczych koronawirusa. Tworzą się nowe inicjatywy wspierające kolejne sektory gospodarki. Dodatkowo zainicjowano pomoc dla osób najbardziej dotkniętych pandemią – tzw. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zapewnia on takim osobom pomoc, która obejmuje m.in. dostawę żywności, ubrania i inne niezbędne przedmioty osobistego użytku, np. obuwie czy środki czystości. Możliwe jest tez dostarczanie pomocy żywnościowej i podstawowej pomocy materialnej w postaci bonów elektronicznych. Oprócz pomocy materialnej wdraża się tez działania w zakresie włączenia społecznego, takie jak doradztwo i wsparcie ułatwiające wydobycie najbiedniejszych z ubóstwa. W latach 2014–2020 na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym przeznaczono kwotę 3,8 mld euro.

Poza tym Komisja zaproponowała również, aby umożliwić krajom UE wykorzystanie funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich na wypłaty rekompensat dla rolników i małych firm rolno-spożywczych w wysokości do odpowiednio 5 tys. euro w przypadku rolników i 50 tys. euro w przypadku małych firm. Ta propozycja ma na celu udzielenie natychmiastowej pomocy najbardziej potrzebującym. Oprócz tego wcześniej zatwierdzono podwyższenie maksymalnej kwoty pomocy, jaką władze krajowe mogą przyznać rolnikom oraz podwyższenie pułapu pomocy państwa.

Na tej podstawie rolnicy mogą obecnie skorzystać z maksymalnej pomocy w kwocie 100 tys. euro na gospodarstwo, natomiast przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym i wprowadzaniem żywności do obrotu mogą skorzystać z maksymalnej pomocy w kwocie 800 tys. euro. W niektórych przypadkach pomoc tę można uzupełnić kwotą do wysokości 25 tys. euro. Zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi łączna kwota krajowych środków wsparcia przyznana gospodarstwu może wynieść do 120 tys. euro (lub 125 tys. euro).

Jak działa Fundusz?

Poszczególne kraje UE mają możliwość wyboru jakiej rodzaju pomocy chcą udzielić (żywność, podstawowa pomoc materialna lub oba te rodzaje pomocy na raz), w zależności od konkretnej sytuacji oraz od tego, w jaki sposób pomoc ma być zorganizowana i rozdzielona.

Oprócz pomocy rzeczowej, kraje UE realizują działania w zakresie włączenia społecznego, m.in. takie jak doradztwo i wsparcie ułatwiające najbiedniejszym wydostanie się z ubóstwa.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *