rysunek kalkulatora i faktury

Co to jest faktura pro forma?

Wystawienie faktury pro forma nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonane dostawy, wykonane usługi bądź otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.

Faktura pro forma zawiera elementy, które wymagane są dla faktury w świetle art. 106e ust. 1 ww. ustawy – w tym stawkę i kwotę podatku. Jest ona w praktyce bardzo często stosowana. Faktura taka nie może zostać ujęta w rejestrze sprzedaży, jak też w księdze rachunkowej (podatkowej księdze przychodów i rozchodów) oraz nie można się nią posłużyć w celu podatkowym.

Wg. art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Nie jest to dokument księgowy a więc jego wystawienie i otrzymanie jest obojętne dla kwestii jakiegokolwiek podatku. Jego wystawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, nie wykazuje też na jego podstawie przychodu. Strona, która dokument taki otrzymała nie ma obowiązkuodliczenia naliczonego VAT, jak też zaliczenia wykazanej kwoty do kosztów działalności.

Funkcje faktury pro forma:

  • funkcja informacyjna dla potencjalnego kontrahenta, który poznaje szczegóły oferty i warunki płatności,
  • faktury pro forma nie trzeba korygować w razie wycofania się kontrahenta z transakcji,
  • w przypadku braku odpowiedzi na ofertę złożoną w formie faktury pro forma brak zobowiązań podatkowych a dokument można unieważnić
  • wzrost bezpieczeństwa obrotu handlowego dla obu stron.

Różnice pomiędzy fakturą VAT a pro forma

Oba rodzaje faktur mają podobne cechy, jednak się od siebie zasadniczo różnią. Jedną z nich jest ich wartość w świetle prawa. Faktura VAT jest dokumentem księgowym, faktura pro forma zaś tylko dokumentem informacyjnym. Kolejną różnicą jest moment wystawienia – fakturę pro forma wystawia się przed otrzymaniem zapłaty, natomiast faktura VAT wystawiana jest po zainkasowaniu należności, jest ona potwierdzeniem uiszczenia opłaty. W przypadku faktury Pro forma wymagane jest, aby była wyraźnie oznaczona jako Pro forma. W przypadku tradycyjnej faktury VAT wystarczy tylko informacja, iż jest to Faktura.

Więcej zagadnień o podobnej tematyce znajdziesz na stronie: Blog.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *