płynąca po rzece barka z towarem

Import usług – kiedy występuje?

Z importem usług mamy do czynienia wtedy, gdy w związku ze świadczeniem usług, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest usługobiorca (nabywca usługi). Zasady te określa art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 4, który reguluje warunki, które muszą być spełnione aby nabywca był zobowiązanym do rozliczenia VAT za sprzedawcę.

Warunki określające sprzedawcę:

  • Podmiot nieposiadający na terytorium siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dodatkowo w przypadku usług dla których stosuje się art. 28e (przepis regulujący miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami, zgodnie z którym usługi te są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości) – podmiot ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 (podatnik VAT czynny).

Warunki określające nabywcę:

W przypadku usług dla których stosuje się art. 28b (przepis regulujący ogólne zasady ustalania miejsca opodatkowania usług, zgodnie z którym usługi świadczone na rzecz podatnika są opodatkowane w kraju nabywcy) – nabywca jest:

  • podatnikiem czyli osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat, lub
  • osobą prawną niebędącą podatnikiem zarejestrowaną lub obowiązaną do rejestracji jako podatnik VAT-UE.

W przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia (których miejscem świadczenia jest terytorium kraju) nabywcą jest podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem

  • W przypadku pozostałych usług – nabywcą jest:
  • podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Ważnym elementem przy ustalaniu obowiązku rozliczenia importu usług przez nabywcę jest ustalenie miejsca opodatkowania usługi – musi być ona opodatkowana w kraju nabywcy.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na naszym Blogu w kategorii Finanse.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *