KODEKS DOBRYCH PRAKTYK FIRMY BUSINESS MANAGEMENT

1. MISJA

Misją Business Management Sp.j. jest rzetelne i profesjonalne informowanie oraz świadczenie najwyższej jakości usług, z których Klient będzie czerpał satysfakcję.

Business Management Sp.j. popiera wszelkie działania, które obejmują konstruktywny dialog i prowadzą do porozumienia, a także sprzeciwiają się agresji oraz mowie nienawiści. Nasza firma hołduje zasadom wolnego rynku i uczciwej konkurencji.

Business Management Sp.j. ma prawo wybrania opcji nieopowiadania się po żadnej ze stron dyskursu politycznego czy społecznego i powstrzymywania się od prezentowania swoich poglądów w tych obszarach.

2. PRACOWNICY

Każdy pracownik Bussines Menagement Sp.j. działa w dobrej wierze, pamiętając o dobrym imieniu firmy. Ponadto dąży do eliminowania z przestrzeni publicznej informacji nieprawdziwych (fake news), mając na uwadze misję, jaką jest rzetelne informowanie i budowanie relacji z Klientem. Pracownicy zobowiązani są do oddzielenia swojej działalności politycznej i społecznej od spraw Bussines Menagement Sp.j.

w

3. RELACJE Z KLIENTAMI

Relacja między klientem a Bussines Menagement Sp.j. i jej pracownikami oparta jest na wzajemnym poszanowaniu.

Bussines Menagement Sp.j. traktuje wszystkich Klientów jednakowo. Problemy i sprawy Klientów są tak samo ważne, a celem nadrzędnym każdej relacji z Klientem jest rzeczowe i profesjonalne informowanie i wsparcie Klienta.

4. OFERTA

Formułujemy nasze oferty jednoznacznie i zrozumiale. Bussines Menagement Sp.j. przedstawia Klientowi warunki wykonania każdej usługi, tak aby Klienci podejmując decyzję zakupową, nie mieli żadnych wątpliwości co do swoich praw i obowiązków.

~

5. OCHRONA INFORMACJI I DANYCH

Bussines Menagement Sp.j. i jej pracownicy zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w ochronie wszelkich informacji uzyskanych od klienta.

l

6. REKLAMACJA

Każdy Klient ma prawo do rzetelnego i terminowego rozpatrzenia swojej reklamacji, co oznacza, że wszystkie zgłoszenia Klientów powinny być rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi oraz należytą starannością.

7. DOBRE IMIĘ

Bussines Menagement Sp.j. i jej pracownicy nie angażują się w tworzenie ani rozpowszechnianie anonimowych lub podpisanych nieprawdziwymi personaliami treści w przestrzeni publicznej, jak i w zamkniętych domenach czy komunikacji bezpośredniej.

Nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów i osób, w tym konkurencji i tego samego oczekujemy od naszych Partnerów i Klientów.

8. PRZESTRZEGANIE KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK

Każdy pracownik Bussines Menagement Sp.j. ma wpływ na wizerunek firmy, dlatego wykonując swoje zadania, musi pamiętać o przestrzeganiu niniejszego Kodeksu.