kierowca kierujący samochód

Przedsiębiorca chcący skorzystać z opcji leasingu samochodu, może wybrać jedną z dwu możliwych form: leasing operacyjny lub leasing finansowy.

Leasing operacyjny

Samochód użytkowany w ramach leasingu operacyjnego nie może zostać zaliczony do środków trwałych przedsiębiorcy, więc nie podlega też amortyzacji. Właścicielem samochodu przez cały okres leasingu jest firma leasingowa i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu.

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem takiego pojazdu – np. paliwo, myjnia, czy koszty napraw – zaliczane już mogą być jako koszty podatkowe przez przedsiębiorcę.

Do kosztów zalicza się także raty leasingowe oraz opłatę wstępną.

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca do kosztów podatkowych zaliczyć może tylko część odsetkową raty, a podatek VAT należy zapłacić od całości transakcji, już na jej początku. Nie będzie to zatem VAT naliczony tylko od opłaty wstępnej, ale od wszystkich płatności w całym okresie leasingu – z góry. Przy tej formie leasingu leasingobiorca ma prawo do amortyzacji pojazdu.

Leasing samochodu osobowego daje dwie możliwości odliczania VAT: całkowitą lub częściową, ale jest to zależne od sposobu użytkowania samochodu.

Jeżeli samochód będzie użytkowany wyłącznie w celach firmowych, możliwe jest odliczenie 100% VAT od rat leasingowych, zakupu paliwa czy też innych wydatków.

W przypadku, kiedy pojazd będzie użytkowany w sposób mieszany, czyli zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, możliwe jest tylko 50% odliczenie VAT. Częściowe odliczenie VAT-u dotyczy i rat leasingowych, jak i innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu (w tym również zakup paliwa).

Więcej informacji na podobne tematy znajdziesz na stronach Egpp.pl na na naszym Blogu.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *