mężczyzna pracujący po godzinach przy komputerze

Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z z art. 151 § 1 k. p., jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (…). W przypadku osoby zatrunionej w systemie 8 godzinnym, nadgodzina – będzie to każda kolejna godzina pracy ponad 8. Gdy pracownik wykonuje swoją pracę w systemie zmianowym, nadgodziną będzie dopiero 13 godzina pracy.

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonanie pracy w nadgodzinach.

Niewykonanie polecenia przez pracownika może skutkować otrzymaniem kary porządkowej, lub może być nawet powodem wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.).

Pracodawca nie może zlecić wykonania pracy w nadgodzinach: kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym, pracownikom młodocianym oraz osobom wychowującym dziecko do lat 4 – chyba, że osoba taka wyrazi zgodę.

Kodeks pracy wskazuje, kiedy pracownik może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych:

– w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia i mienia, środowiska lub usunięcia awarii;
– w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy.

Kodeksu pracy określa również ilość nadgodzin, jakie może przepracować pracownik:

– w ciągu doby– może to być maksymalnie 13 godzin pracy łącznie z nadgodzinami, limit wynikający z obowiązku zapewnienia pracownikowi 11 godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby.

– w ciągu tygodnia – obowiązek zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym oznacza, że tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekroczyć 48 godzin w okresie rozliczeniowym;

– w ciągu roku – z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownik może mieć w ciągu roku wyłącznie 150 nadgodzin. Mówi o tym art. 151 § 3 k.p.

Więcej podobnych tematów znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *