rodzina pod parasolem w deszczu

Już od początku 2021roku prawie 300 tys. przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca chcący skorzystać z opcji małego ZUSu plus i spełnia odpowiednie warunki, powinien zgłosić się do ulgi do 1 lutego 2021r.

Kto może skorzystać?

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorców, których przychód w roku 2020 nie przekroczył 120 tys. zł. Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Z ulgi skorzystać może tylko taka osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez minimum 60 dni.

Na małym ZUSie plus można przebywać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w dotychczasowej wysokości. Przedsiębiorca, który planuje skorzystać z małego ZUSu plus i spełnia odpowiednie warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Może zgłosić się składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA..Co istotne, osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Kwota składek w przydadku ich opłacania w formie małego ZUSu plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku).

Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z równoczesnym zwolnieniem sprzedaży z podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność. Z ulgi również nie skorzysta osoba, która pracuje dla byłego lub obecnego pracodawcy, wykonująca te same obowiązki, które wykonywała jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *