robotnicy pracujący na wysokości

Kiedy praca uznawana jest za pracę na wysokościach?

Praca na wysokości oznacza na przykład pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub podłoża.

Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Praca na wysokościach – kto może?

Do wykonywania pracy na wysokości mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy:
– posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.
– odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z warunkami prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy
– mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej oraz posiadają umiejętność posługiwania się nimi
– zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą

Pracodawca zatrudniający pracownika pracującego na wysokości musi wykonać kilka obowiązków, których celem jest zapewnienie bezpiecznego wykonania pracy. Do głównych należą:
– zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
– zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
– zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Pracodawca powinien również zapewnić, zgodnie z wymogami – na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.

Jeśli poszukujesz więcej informacji na podobne tematy, przejrzyj naszego Bloga.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *