zmęczona kobieta siedząca przed komputerem

W ramach BHP pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika, jak i pracownika powracającego do pracy na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, w celu wykonania badań potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kierując pracownika na badania należy podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy.

Nazwę czynników szkodliwych oraz wielkość narażenia uwzględnia się w skierowaniu na badania lekarskie w podziale na:
czynniki fizyczne,
– pyły,
– czynniki chemiczne,
– czynniki biologiczne,
– inne czynniki, w tym niebezpieczne.

Pracę przy komputerze możemy zaliczyć do „innych czynników niebezpiecznych”, z uwagi na zagrożenia, typu: obciążenie kręgosłupa czy obciążenie wzroku, praca w wymuszonej pozycji ciała.

W skierowaniu powinna być również zawarta informacja o dobowym wymiarze czasu pracy spędzonym przy obsłudze monitora.

Artykuły o podobnej treści znajdziesz na stronach Pracownik i jego prawa i naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.


 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *