Dokumentacja pracownicza – ebook

książka, ebook

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357), zwanej dalej „nowelizacją” lub „ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r.”, której celem jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w zakresie prowadzenia, przechowywania oraz wydawania dokumentacji pracowniczej.

Cena: 15,00 PLN

Opis

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357), zwanej dalej „nowelizacją” lub „ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r.”, której celem jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w zakresie prowadzenia, przechowywania oraz wydawania dokumentacji pracowniczej.

Od tej daty obowiązuje również nowe rozporządzenie regulujące kwestie dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy regulują kwestie:

  • okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • prowadzenia dotychczasowej dokumentacji,
  • informacji dotyczącej przechowywania oraz zniszczenia dokumentacji pracowniczej przekazywanej pracownikowi w razie ustania stosunku pracy,
  • postępowania dotyczącego zniszczenia dokumentacji pracowniczej,
  • dopuszczalności zmiany postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • obowiązków informacyjnych pracodawcy oraz osób uprawnionych do odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
  • dopuszczalności zniszczenia poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
  • równoważności dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej,
  • wniosków w sprawie wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej,
  • odpowiedzialności wykroczeniowej za naruszanie lub nieprzestrzeganie przepisów o ochronie dokumentacji pracowniczej.

Powyższe kwestie zostały omówione w ebooku Dokumentacja pracownicza, który zawiera również wyciąg z przepisów Kodeksu pracy, dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisy rozporządzenia MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).