rysunek samochodu, domu i rodziny na tle trawy

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  2. twórców i artystów,
  3. osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  6. osób, które korzystają z ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne (ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus) oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub korzystającymi z ulg – stanowi kwota, nie niższa niż 4.242,38 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. nie może być zatem niższa od kwoty 381,81 zł(tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Podsumowując, składki na ubezpieczenie wpłacane do ZUS – jest to kwota 1 457,49 zł (wraz z ubezpieczeniem chorobowym) lub 1 380,18 zł (bez składki chorobowej).

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2021 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1075,68 zł wobec 1069,14 zł w roku 2020. Oznacza to wzrost o 6,54 zł czyli o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej informacji o podobnej tematyce znajdziesz na stronach Blog/ZUS.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *