kobieta na stażu podpisuje umowę

Staż oznacza nabycie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy.

Kto może odbyć staż?

Na staż kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne warunki. Są to m.in.:
– osoby bezrobotne do 25 roku życia;
– kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc tym samym aktywne zawodowo;
– osoby, które są w tej sytuacji długotrwale lub które zakończyły realizację kontraktu socjalnego;
– osoby bezrobotne, które mają powyżej 50 lat;
– osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź osoby, które nie mają średniego wykształcenia;
– osoby, które wychowują przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia;
– osoby niepełnosprawne i jednocześnie bezrobotne;
– osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po jej zakończeniu nie podjęły zatrudnienia.

Czas trwania jednego stażu wynosi 6 miesięcy.

Do korzyści wynikających z odbycia stażu należą m.in. zdobyte doświadczenie zawodowe, zwiększenie szans w znalezieniu pracy, przyznane stypendium (140% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy).

Więcej na stronach Blog/Księgowość.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *