Czy wiesz, że posiadając abonament portalu EGPP masz dostęp do BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ?

Zapraszamy na szkolenie: Rozwiązywanie umów o pracę”. Po szkoleniu uzyskają Państwo automatycznie drogą elektroniczną certyfikat w formacie PDF.

Szkolenie Rozwiązywanie umów obejmuje 9 modułów:

  1. Podstawy prawne oraz sposoby rozwiązywania umów o pracę
  2. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające)
  3. Ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w Kodeksie pracy
  4. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w odrębnych przepisach
  5. Uprawnienia stron w razie nieuzasadnionego lub sprzecznego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  6. Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa
  7. Świadectwo pracy
  8. Dokumentowanie ustania stosunku pracy
  9. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy

Link do Szkolenia na portalu EGPP

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń.


Zespół Business Management

Więcej nowości na blogu: https://businessmanagement.pl/blog-firmy-business-management/