złożony banknot 20 euro

Europejski Fundusz Pomocy – zakres pomocy dla Państw UE

Co obejmuje Program? W Unii europejskiej cyklicznie wprowadza się kolejne inicjatywy w celu zminimalizowania konsekwencji gospodarczych koronawirusa. Tworzą się nowe inicjatywy wspierające kolejne sektory gospodarki. Dodatkowo zainicjowano pomoc dla osób najbardziej dotkniętych pandemią – tzw. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zapewnia on takim osobom pomoc, która obejmuje m.in. dostawę żywności, ubrania i inne niezbędne przedmioty …

Europejski Fundusz Pomocy – zakres pomocy dla Państw UE Read More »