mężczyzna pracujący po godzinach przy komputerze

Limit pracy w nadgodzinach

Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z z art. 151 § 1 k. p., jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (…). W przypadku osoby zatrunionej w systemie 8 godzinnym, nadgodzina – będzie to …

Limit pracy w nadgodzinach Read More »