bezrobotny mężczyzna pokazuje puste kieszenie

Liczba bezrobotnych w UE wg EUROSTAT

Pod koniec grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych w UE wynosiła 16 milionów, z czego 13,671 mln zamieszkiwało państwa należące do strefy euro – tak wynika z danych opublikowanych dziś przez Eurostat. W Polsce liczba osób bezrobotnych wynosiła na koniec 2020 r. 551 000 osób, w 2019r. – 493 000 osób. Stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła …

Liczba bezrobotnych w UE wg EUROSTAT Read More »