praca

mężczyzna pracujący po godzinach przy komputerze

Limit pracy w nadgodzinach

Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z z art. 151 § 1 k. p., jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (…). W przypadku osoby zatrunionej w systemie 8 godzinnym, nadgodzina – będzie to …

Limit pracy w nadgodzinach Read More »

 
kobieta na stażu podpisuje umowę

Staż i jego korzyści

Staż oznacza nabycie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy. Kto może odbyć staż? Na staż kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne warunki. Są to m.in.:– osoby bezrobotne do 25 roku życia;– kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc …

Staż i jego korzyści Read More »