but nadeptujący na długi wystający gwóźdź

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek przy pracy powoduje również obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, tzw. protokołu powypadkowego. Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? Aby wypadek mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy, musi spełniać przesłanki określone w …

Wypadek przy pracy – kwalifikacja BHP Read More »