płynąca po rzece barka z towarem

Import usług – kiedy występuje

Import usług – kiedy występuje? Z importem usług mamy do czynienia wtedy, gdy w związku ze świadczeniem usług, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest usługobiorca (nabywca usługi). Zasady te określa art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 4, który reguluje warunki, które …

Import usług – kiedy występuje Read More »