dzieci w klasie słuchające nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r.

Co roku w ustawie budżetowej ustalana jest kwota bazowa dla nauczycieli, która stanowi podstawę do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli. Utrzymanie kwoty bazowej na poziomie z 2020 roku oznacza, że w 2021 r. podwyżki dla nauczycieli nie są planowane. I tak średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. stanowi (wynagrodzenie podane w kwotach brutto): dla nauczyciela stażysty (100% …

Wynagrodzenie nauczyciela 2021r. Read More »