rysunek samochodu, domu i rodziny na tle trawy

Składki ZUS – 2021r.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla: osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących …

Składki ZUS – 2021r. Read More »