kasa fiskalna z wydrukiem paragonu

Przedsiębiorca kupując kasę fiskalną ma możliwość uzyskania zwrotu części tego wydatku, ale tylko wtedy, gdy spełni odpowiednie warunki. Zakupioną kasę należy w tym wypadku używać na co dzień w działalności.

Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, w przypadku, gdy w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:
– zaprzestanie jej użytkowania,
– nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
– nie zapewni połączenia umożliwiającego przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
– naruszy obowiązki wynikające z art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT czyli nie prowadzi ewidencji sprzedaży w przypadku gdy nastąpi trwałe lub czasowe przerwanie połączenia z CRK z przyczyn niezależnych od podatnika.

Co się dzieje w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesi swoją działalność? Zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Podatnik zawieszając działalność nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej i nie ma obowiązku jej likwidacji, jednak przez cały okres zawieszenia jest zobowiązany do przeglądu technicznego kasy.
Po wznowieniu działalności podatnik może nadal korzystać z tej samej kasy. Nie trzeba też dokonywać ponownej fiskalizacji, ponieważ zawieszenie działalności jest to okres okres, w którym nie nastąpiła sprzedaż.

Więcej podobnych tematów znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *