kasa fiskalna z wydrukiem paragonu

Przedsiębiorca kupując kasę fiskalną ma możliwość uzyskania zwrotu części tego wydatku, ale tylko wtedy, gdy spełni odpowiednie warunki. Industry Electric napisał artykuł na ten temat na swojej stronie. Zakupioną kasę należy w tym wypadku używać na co dzień w działalności.

Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, w przypadku, gdy w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:
– zaprzestanie jej użytkowania,
– nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
– nie zapewni połączenia umożliwiającego przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
– naruszy obowiązki wynikające z art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT czyli nie prowadzi ewidencji sprzedaży w przypadku gdy nastąpi trwałe lub czasowe przerwanie połączenia z CRK z przyczyn niezależnych od podatnika.

Co się dzieje w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesi swoją działalność? Zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Podatnik zawieszając działalność nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej i nie ma obowiązku jej likwidacji, jednak przez cały okres zawieszenia jest zobowiązany do przeglądu technicznego kasy.
Po wznowieniu działalności podatnik może nadal korzystać z tej samej kasy. Nie trzeba też dokonywać ponownej fiskalizacji, ponieważ zawieszenie działalności jest to okres okres, w którym nie nastąpiła sprzedaż.

Więcej podobnych tematów znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z referencjami Klientów dla naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *