strzałka wskazująca wzrost, pieniądze

W 2020 roku większość światowych gospodarek wyhamowała z powodu pandemii koronawirusa. Największe załamanie było widoczne w II kwartale. Pod koniec roku wpływ na kondycję gospodarki światowej miały obostrzenia nakładane na kolejne sektory gospodarki.

Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że poziom PKB w całej Unii Europejskiej wzrósł o 12,7 proc. kw/kw w strefie euro i o 12,1 procent w III kwartale 2020 r.

Eksperci podkreślają, że zmiany PKB w 2021 roku będą zależały od tempa łagodzenia restrykcji i wychodzenia gospodarek z pandemii koronawirusa.

Prognozuje się, iz w Polsce w 2021r. nastąpi nawet 5% wzrost PKB do roku 2020. Przyczynią się do tego środki z nowego budżetu UE oraz europejskiego funduszu obudowy.

Bank Światowy podtrzymuje prognozę z października, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,5 proc. – wynika z najnowszego raportu banku. W 2022 r. BŚ oczekuje wzrostu PKB Polski o 4,3 proc.

W ocenie Banku Światowego w roku 2022 światowy PKB powinien wzrosnąć o 3,8 proc., ponieważ pandemia “wyrządziła trwałe szkody”, mające wpływy na rozwój gospodarczy, takie jak ograniczenie inwestycji i zbyt niski poziom zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Business Management opinie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *